Creació de noms

Us permet donar un nom a intervals múltiples de cel·les de manera automàtica.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Full ▸ Intervals i exressions amb nom ▸ Crea.


Seleccioneu l'àrea que conté els intervals que voleu designar. Tot seguit trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Crea. Aquesta acció obrirà el diàleg Crea els noms, on podreu seleccionar les opcions que vulgueu aplicar per a la creació de noms.

Nom a partir de

Defineix quina part del full de càlcul s'utilitzarà per a crear el nom.

Fila superior

Crea els noms dels intervals a partir de la fila de la capçalera de l'interval seleccionat. Cada columna rep un nom i una referència de cel·la.

Columna esquerra

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a la primera columna de l'interval del full seleccionat. Cada fila rep un nom i una referència de cel·la.

Fila inferior

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a l'última fila de l'interval del full seleccionat. Cada columna rep un nom i una referència de cel·la.

Columna dreta

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a l'última columna de l'interval del full seleccionat. Cada fila rep un nom i una referència de cel·la.

Ens cal la vostra ajuda!