Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

note

Només podeu inserir una àrea d'una cel·la després de definir un nom per a l'àrea.


Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Insert - Named Ranges and Expressions.

Trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Insereix.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Insert menu of the Insert tab, choose Named Ranges and Expressions.


Àrea de la taula

Mostra totes les àrees de cel·la definides. Feu doble clic en una entrada per a inserir l'àrea definida per un nom a la posició actual del cursor en el full actiu.

Enganxa-ho tot

Insereix una llista de totes les àrees definides per un nom i les referències corresponents a les cel·les a la posició actual del cursor.

Enganxa

Insereix l'àrea definida per un nom seleccionada i la referència corresponent a la cel·la a la posició actual del cursor.

Ens cal la vostra ajuda!