Defineix els noms

Obre un diàleg on podeu indicar un nom per a l'àrea seleccionada.

Utilitzeu el ratolí per definir intervals o teclegeu la referència al camp de diàleg Defineix els noms.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Defineix.

+F3


El quadre Àrea del full de la barra de fórmules conté una llista de noms definits per als intervals o expressions de fórmula i el seu abast entre parèntesis. Feu clic a un nom d'aquest quadre per realçar la referència corresponent al full de càlcul. Els noms de certes fórmules o parts d'una fórmula no es llisten aquí.

Nom

Introduïu el nom de l'àrea per a la qual voleu definir una referència o una expressió de fórmula. Tots els noms d'àrea ja definits al full de càlcul es mostren al camp de text a sobre. Si feu clic a un nom de la llista, la referència corresponent del document es mostrarà amb un marc blau. Si hi ha múltiples intervals de cel·les que pertanyen al mateix nom d'àrea, es mostraran amb marcs de colors diferents.

Interval o expressió de fórmula

La referència del nom de l'àrea seleccionada es mostra aquí com un valor absolut.

Per a inserir una nova referència d'àrea, situeu el cursor en aquest camp i utilitzeu el ratolí per seleccionar l'àrea desitjada en qualsevol full del vostre full de càlcul. Per a inserir una fórmula amb nom nova, escriviu l'expressió de la fórmula.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Àmbit

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Opcions de l'interval

Us permet indicar el tipus d'àrea (opcional) per a la referència.

Defineix opcions addicionals relacionades amb el tipus d'àrea de referència.

Àrea d'impressió

Defineix l'àrea com un interval d'impressió.

Filtre

Defineix que cal utilitzar l'àrea seleccionada en un filtre avançat.

Repeteix la columna

Defineix l'àrea com una columna repetitiva.

Repeteix la fila

Defineix l'àrea com una fila repetitiva.

Afegeix

Feu clic al botó Afegeix per a afegir un nom definit nou.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!