Funcions estad铆stiques, tercera part

BINOMCRIT

Retorna el valor m茅s petit la distribuci贸 bin貌mica acumulada del qual 茅s major o igual que un valor de criteri.

Sintaxi

BINOMCRIT(Avaluacions; PE; Alfa)

Avaluacions 茅s el nombre total d'avaluacions.

PE 茅s la probabilitat d'猫xit d'una avaluaci贸.

Alfa 茅s la probabilitat llindar que s'ha d'aconseguir o superar.

Exemple

=BINOMCRIT(100;0,5;0,1) dona 44.

CONFIAN脟A

Retorna l'interval de confian莽a (alfa-1) d'una distribuci贸 normal.

Sintaxi

CONFIAN脟A(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa 茅s el nivell de l'interval de confian莽a.

DesvEst 茅s la desviaci贸 tipus de la poblaci贸 total.

Mida 茅s la mida de la poblaci贸 total.

Exemple

=CONFIAN脟A(0,05;1,5;100) dona 0,29.

CONFIAN脟A.NORM

Retorna l'interval de confian莽a (1-alfa) d'una distribuci贸 normal.

Sintaxi

CONFIAN脟A.NORM(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa 茅s el nivell de l'interval de confian莽a.

DesvEst 茅s la desviaci贸 tipus de la poblaci贸 total.

Mida 茅s la mida de la poblaci贸 total.

Exemple

=CONFIAN脟A.NORM(0,05;1,5;100) dona 0,2939945977.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIAN脟A.T

Retorna l'interval de confian莽a (1-alfa) d'una distribuci贸 t de Student.

Sintaxi

CONFIAN脟A.T(Alfa; DesvEst; Mida)

Alfa 茅s el nivell de l'interval de confian莽a.

DesvEst 茅s la desviaci贸 tipus de la poblaci贸 total.

Mida 茅s la mida de la poblaci贸 total.

Exemple

=CONFIAN脟A.T(0,05;1,5;100) dona 0,2976325427.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Retorna el coeficient de correlaci贸 entre dos grups de dades.

Sintaxi

CORREL(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s el primer grup de dades.

Dades2 茅s el segon grup de dades.

Exemple

=CORREL(A1:A50;B1:B50) calcula el coeficient de correlaci贸 com a mesura de la correlaci贸 lineal dels dos grups de dades.

COVAR

Retorna la covari脿ncia del producte de desviacions per parells.

Sintaxi

COVAR(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s el primer grup de dades.

Dades2 茅s el segon grup de dades.

Exemple

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCIA.P

Retorna la covari脿ncia del producte de desviacions per parells per a tota la poblaci贸.

Sintaxi

COVARIANCIA.P(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s el primer grup de dades.

Dades2 茅s el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.P(A1:A30;B1:B30)

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCIA.S

Retorna la covari脿ncia del producte de desviacions per parells per a tota la poblaci贸.

Sintaxi

COVARIANCIA.S(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s el primer grup de dades.

Dades2 茅s el segon grup de dades.

Exemple

=COVARIANCIA.S(A1:A30;B1:B30)

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CURT

Retorna la curtosi d'un grup de dades (es requereixen com a m铆nim 4 valors).

Sintaxi

KURT( Number 1 [; Number 2 [; 鈥 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 鈥 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Els par脿metres han d'especificar com a m铆nim quatre valors.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=CURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

DIST.LOGNORM

Retorna els valors d'una distribuci贸 lognormal.

Sintaxi

DIST.LOGNORM(Nombre; Mitjana; DesvEst; Acumulada)

Nombre (necessari) 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

Mitjana (necessari) 茅s el valor mitj脿 de la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

DesvEst (necessari) 茅s la desviaci贸 tipus de la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

Acumulada (necessari) = 0 calcula la funci贸 de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribuci贸.

Exemple

=DIST.LOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,0106510993.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

DISTLOGNORM

Retorna els valors d'una distribuci贸 lognormal.

Sintaxi

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

Mitjana (opcional) 茅s el valor mitj脿 de la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

DesvEst (opcional) 茅s la desviaci贸 tipus de la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

Acumulada (opcional) = 0 calcula la funci贸 de densitat; Acumulada = 1 calcula la distribuci贸.

Exemple

=DISTLOGNORM(0,1;0;1) retorna 0,01.

GRAN

Retorna el valor m茅s gran de l'ordre_c en un conjunt de dades.

note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

GRAN(Dades; OrdreC)

Dades 茅s l'interval de cel路les de les dades.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

INV.LOGNORM

Retorna la inversa de la distribuci贸 lognormal.

Aquesta funci贸 茅s id猫ntica a INVLOG i fou introdu茂da per a permetre la interoperativitat amb altres paquets ofim脿tics.

Sintaxi

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Nombre (necessari) 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 logar铆tmica inversa est脿ndard.

Mitjana (necessari) 茅s la mitjana aritm猫tica de la distribuci贸 logar铆tmica est脿ndard.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Exemple

=INV.LOGNRM(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

INVLOG

Retorna la inversa d'una distribuci贸 lognormal.

Sintaxi

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Exemple

=INVLOG(0,05;0;1) retorna 0,1930408167.

PETIT

Retorna l'ordre_c, el valor m茅s petit en un grup de dades.

note

Aquesta funci贸 forma part de l'est脿ndard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument), versi贸 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Sintaxi

PETIT(Dades; OrdreC)

Dades 茅s l'interval de cel路les de les dades.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Ens cal la vostra ajuda!