Funcions estad铆stiques, segona part

DIST.F

Calcula els valors de la cua esquerra de la distribuci贸 F.

Sintaxi

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat1 s贸n els graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 s贸n els graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

C = 0 o Fals calcula la funci贸 de densitatC = 1 o Cert calcula la distribuci贸.

Exemple

=DIST.F(0,8;8;12;0) dona 0,7095282499.

=DIST.F(0,8;8;12;1) dona 0,3856603563.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST

DIST.GAMMA

Retorna els valors d'una distribuci贸 gamma.

La funci贸 inversa 茅s INVGAMMA o INV.GAMMA.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Sintaxi

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 gamma.

Alfa 茅s el par脿metre alfa de la distribuci贸 gamma.

Beta 茅s el par脿metre beta de la distribuci贸 gamma.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Exemple

=DIST.GAMMA(2;1;1;1) dona 0,86.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

DIST.HIPGEOM

Retorna la distribuci贸 hipergeom猫trica.

Sintaxi

DIST.HIPGEOM(X; MostraN; 脠xits; Poblaci贸N; Acumulada)

X 茅s el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleat貌ria.

MostraN 茅s la mida de la mostra aleat貌ria.

脠xits 茅s el nombre de resultats possibles en la poblaci贸 total.

Poblaci贸N 茅s la mida de la poblaci贸 total.

Acumulada: 0 o FALS, calcula la funci贸 de densitat de probabilitat. Si 茅s un altre valor o CERT calcula la funci贸 de distribuci贸 acumulada.

Exemple

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;0) dona 0,8090909091. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega ser脿 del 81%.

=DIST.HIPGEOM(2;2;90;100;1) dona 1.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

DISTF

Calcula els valors d'una distribuci贸 F.

Sintaxi

DISTF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat1 s贸n els graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 s贸n els graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

Exemple

=DISTF(0,8;8;12) dona 0,61.

DISTGAMMA

Retorna els valors d'una distribuci贸 gamma.

La funci贸 inversa 茅s INVGAMMA.

Sintaxi

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 gamma.

Alfa 茅s el par脿metre alfa de la distribuci贸 gamma.

Beta 茅s el par脿metre beta de la distribuci贸 gamma.

C = 0 o Fals calcula la funci贸 de densitat; C = 1 o Cert calcula la distribuci贸.

Exemple

=DISTGAMMA(2;1;1;1) dona 0,86.

DISTHIPGEOM

Retorna la distribuci贸 hipergeom猫trica.

Sintaxi

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X 茅s el nombre de resultats aconseguits en la mostra aleat貌ria.

MostraN 茅s la mida de la mostra aleat貌ria.

脠xits 茅s el nombre de resultats possibles a la poblaci贸 total.

Poblaci贸N 茅s la mida de la poblaci贸 total.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Exemple

=DISTHIPGEOM(2;2;90;100) dona 0,81. Si 90 de 100 torrades amb mantega cauen a terra per la banda on hi ha la mantega, en cas que 2 torrades caiguin de la taula la probabilitat que totes dues caiguin per la banda on hi ha la mantega ser脿 del 81%.

FISHER

Retorna la transformaci贸 de Fisher per a x i crea una funci贸 semblant a una distribuci贸 normal.

Sintaxi

FISHER(Nombre)

Nombre 茅s el valor que s'ha de transformar.

Exemple

=FISHER(0,5) dona 0,55.

GAMMA

Retorna el valor de la funci贸 gamma. Tingueu en compte que INVGAMMA no 茅s la inversa de GAMMA, sin贸 DISTGAMMA.

Sintaxi

GAMMA(Number)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 gamma.

GAUSS

Retorna la distribuci贸 acumulada normal est脿ndard.

脡s GAUSS(x)=DISTNORM(x)-0,5

Sintaxi

GAUSS(Nombre)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 normal est脿ndard.

Exemple

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

INV.F

Retorna la inversa de la distribuci贸 acumulada F. La distribuci贸 F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relaci贸 entre dos grups de dades diferents.

Sintaxi

INV.F(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F inversa.

GrausDeLlibertat1 茅s el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 茅s el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

Exemple

=INV.F(0,5;5;10) dona 0,9319331609.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV

INV.F.DRETA

Retorna la inversa de la distribuci贸 F de cua dreta.

Sintaxi

INV.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F inversa.

GrausDeLlibertat1 茅s el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 茅s el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

Exemple

=INV.F.DRETA(0,5;5;10) dona 0,9319331609.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

INV.F.DRETA

Calcula els valors de la cua dreta d'una distribuci贸 F.

Sintaxi

DIST.F.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat1 s贸n els graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 s贸n els graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

Exemple

=DIST.F.DRETA(0,8;8;12) dona 0,6143396437.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

INV.GAMMA

Retorna la inversa de la distribuci贸 gamma acumulada. Aquesta funci贸 us permet cercar variables amb una distribuci贸 diferent.

Aquesta funci贸 茅s id猫ntica a INVGAMMA i fou introdu茂da per a permetre la interoperativitat amb altres paquets ofim脿tics.

Sintaxi

INV.GAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 gamma inversa.

Alfa 茅s el par脿metre alfa de la distribuci贸 gamma.

Beta 茅s el par脿metre beta de la distribuci贸 gamma.

Exemple

=INV.GAMMA(0,8;1;1) dona 1,61.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

INVF

Retorna la inversa de la distribuci贸 de probabilitat F. La distribuci贸 F s'utilitza a les proves F per tal d'establir la relaci贸 entre dos grups de dades diferents.

Sintaxi

INVF(Nombre; GrausDeLlibertat1; GrausDeLlibertat2)

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 F inversa.

GrausDeLlibertat1 茅s el nombre de graus de llibertat en el numerador de la distribuci贸 F.

GrausDeLlibertat2 茅s el nombre de graus de llibertat en el denominador de la distribuci贸 F.

Exemple

=INVF(0,5;5;10) dona 0,93.

INVFISHER

Retorna la inversa de la transformaci贸 de Fisher per a x i crea una funci贸 semblant a una distribuci贸 normal.

Sintaxi

INVFISHER(Nombre)

Nombre 茅s el valor que ha d'experimentar una transformaci贸 inversa.

Exemple

=INVFISHER(0,5) dona 0,46.

INVGAMMA

Retorna la inversa de la distribuci贸 gamma acumulada. Aquesta funci贸 us permet cercar variables amb una distribuci贸 diferent.

Sintaxi

INVGAMMA(Nombre; Alfa; Beta)

Nombre 茅s el valor de probabilitat per al qual s'ha de calcular la distribuci贸 gamma inversa.

Alfa 茅s el par脿metre alfa de la distribuci贸 gamma.

Beta 茅s el par脿metre beta de la distribuci贸 gamma.

Exemple

=INVGAMMA(0,8;1;1) dona 1,61.

LNGAMMA

Retorna el logaritme natural de la funci贸 gamma: G(x).

Sintaxi

LNGAMMA(Nombre)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funci贸 gamma.

Exemple

=LNGAMMA(2) dona 0.

LNGAMMA.PRECIS

Retorna el logaritme natural de la funci贸 gamma: G(x).

Sintaxi

LNGAMMA.PRECIS(Nombre)

Nombre 茅s el valor per al qual s'ha de calcular el logaritme natural de la funci贸 gamma.

Exemple

=LNGAMMA.PRECIS(2) dona 0.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

MITJANAGEOM

Retorna la mitjana geom猫trica d'una mostra.

Sintaxi

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; 鈥 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 鈥 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJANAGEOM(23;46;69) = 41,79. El valor mitj脿 geom猫tric d'aquesta mostra aleat貌ria 茅s 41,79.

MITJANAHARM

Retorna la mitjana harm貌nica d'un grup de dades.

Sintaxi

HARMEAN( Number 1 [; Number 2 [; 鈥 [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, 鈥 , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJANAHARM(23;46;69) = 37,64. La mitjana harm貌nica d'aquesta mostra aleat貌ria 茅s 37,64.

MITJTRUNC

Retorna la mitjana d'un grup de dades sense el percentatge alfa de dades als marges.

Sintaxi

MITJTRUNC(Dades; Alfa)

Dades 茅s la matriu de dades a la mostra.

Alfa 茅s el percentatge de les dades marginals que no es tindran en compte.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=MITJTRUNC(A1:A50; 0.1) calcula el valor mitj脿 dels nombres a A1:A50, sense tenir en compte el 5% dels valors que representen els valors m茅s grans i el 5% dels valors que representen els valors m茅s petits. Els percentatges fan refer猫ncia a la quantitat del valor mitj脿 no retallat, no al nombre de sumands.

PROVA.F

Retorna el resultat d'una prova F.

Sintaxi

PROVA.F(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s la primera matriu de registres.

Dades2 茅s la segona matriu de registres.

Exemple

=PROVA.F(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una vari脿ncia diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguin venir de la mateixa poblaci贸 total.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.2 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.TEST

PROVA.Z

Calcula la probabilitat d'observar una estad铆stica z major que la calculada en base a una mostra.

Sintaxi

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Dades 茅s la mostra donada, extreta d'una poblaci贸 distribu茂da normalment.

mu 茅s la mitjana coneguda de la poblaci贸.

Sigma (opcional) 茅s la desviaci贸 tipus coneguda de la poblaci贸. Si s'omet, es fa servir la desviaci贸 tipus de la mostra donada.

Exemple

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

Informaci贸 t猫cnica

tip

Aquesta funci贸 茅s disponible des de la versi贸 4.3 del LibreOffice.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.Z.TEST

PROVAF

Retorna el resultat d'una prova F.

Sintaxi

PROVAF(Dades1; Dades2)

Dades1 茅s la primera matriu de registres.

Dades2 茅s la segona matriu de registres.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Exemple

=PROVAF(A1:A30;B1:B12) calcula si els dos grups de dades tenen una vari脿ncia diferent i retorna la probabilitat que tots dos grups puguin venir de la mateixa poblaci贸 total.

PROVAZ

Calcula la probabilitat d'observar una estad铆stica z major que la calculada en base a una mostra.

Sintaxi

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Dades 茅s la mostra donada, extreta d'una poblaci贸 distribu茂da normalment.

mu 茅s la mitjana coneguda de la poblaci贸.

Sigma (opcional) 茅s la desviaci贸 tipus coneguda de la poblaci贸. Si s'omet, es fa servir la desviaci贸 tipus de la mostra donada.

See also the Wiki page.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Ens cal la vostra ajuda!