Funcions d'operació de bits

Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix ▸ Funció ▸ categoria Matemàtiques


DESPDREBIT

Desplaça a la dreta un nombre de n bits.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

DESPDREBIT(nombre; desplaçament)

Nombre és un enter positiu menor que 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Desplaçament és el nombre de posicions que els bits es desplaçaran cap a la dreta. Si el desplaçament és negatiu, és equivalent a DESPESQBIT (nombre; -desplaçament).

Exemple

=DESPDREBIT(6;1) retorna 3 (0110 >> 1 = 0011).

DESPESQBIT

Desplaça a l'esquerra un nombre de n bits.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

DESPESQBIT(nombre; desplaçament)

Nombre és un enter positiu menor que 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Desplaçament és el nombre de posicions que els bits es desplaçaran cap a l'esquerra. Si el desplaçament és negatiu, és equivalent a DESPDREBIT (nombre; -desplaçament).

Exemple

=DESPESQBIT(6;1) retorna 12 (0110 << 1 = 1100).

IBIT

Retorna un "i" lògic a nivell de bits dels paràmetres.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

IBIT(nombre1; nombre2)

nombre1 i nombre2 són enters positius menors que 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

Exemple

=IBIT(6;10) retorna 2 (0110 & 1010 = 0010).

OBIT

Retorna un "o" lògic a nivell de bits dels paràmetres.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

OBIT(nombre1; nombre2)

nombre1 i nombre2 són enters positius menors que 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

=IBIT(6;10) torna 14 (0110 | 1010 = 1110).

OEXBIT

Retorna un "o exclusiu" lògic a nivell de bits dels paràmetres.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 3.5 del LibreOffice.


Sintaxi

OEXBIT(nombre1; nombre2)

nombre1 i nombre2 són enters positius menors que 2 ^ 48 (281.474.976.710.656).

Exemple

=OEXBIT(6;10) torna 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Ens cal la vostra ajuda!