Array Functions

Aquesta categoria cont茅 les funcions matricials.

Qu猫 茅s una matriu?

Una matriu 茅s un interval de cel路les enlla莽ades que contenen valors en un full de c脿lcul. Un interval quadrat de 3 files i 3 columnes 茅s una matriu de 3 x 3:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


La matriu m茅s petita possible 茅s una matriu de 1 x 2 o 2 x 1 amb dues cel路les adjacents.

Qu猫 茅s una f贸rmula matricial?

Una f贸rmula matricial 茅s una f贸rmula en qu猫 s'avaluen els valors individuals d'un interval de cel路les. La difer猫ncia entre una f贸rmula matricial i altres tipus de f贸rmules 茅s que la f贸rmula matricial tracta diversos valors simult脿niament, en comptes de tractar-ne nom茅s un.

Una f贸rmula matricial no nom茅s pot processar diferents valors, sin贸 que tamb茅 pot retornar-ne de diferents. Els resultats d'una f贸rmula matricial 茅s tamb茅 una matriu.

To multiply the values in the individual cells by 10 in the above array, you do not need to apply a formula to each individual cell or value. Instead you just need to use a single array formula. Select a range of 3 x 3 cells on another part of the spreadsheet, enter the formula =10*A1:C3 and confirm this entry using the key combination + Shift + Enter. The result is a 3 x 3 array in which the individual values in the cell range (A1:C3) are multiplied by a factor of 10.

A m茅s de la multiplicaci贸, tamb茅 podeu utilitzar altres operadors en l'脿rea de refer猫ncia (una matriu). Amb el LibreOffice Calc, podeu sumar (+), restar (-), multiplicar (*), dividir (/), utilitzar exponents (^), concatenaci贸 (&) i comparacions (=, <>, <, >, <=, >=). Els operadors es poden utilitzar en cada valor individual de l'脿rea de les cel路les i retornar el resultat com una matriu si s'ha introdu茂t la f贸rmula matricial.

Els operadors de comparaci贸 d'una f贸rmula matricial tracten les cel路les buides de la mateixa manera que en una f贸rmula normal, 茅s a dir, com un zero o com una cadena buida. Per exemple, si les cel路les A1 i A2 s贸n buides, les f贸rmules matricials {=A1:A2=""} i {=A1:A2=0} retornaran una matriu d'una columna i dues l铆nies que contindr脿 CERT.

Quan podeu utilitzar f贸rmules matricials?

Utilitzeu f贸rmules matricials si heu de repetir c脿lculs amb valors diferents. Si decidiu canviar el m猫tode de c脿lcul m茅s endavant, nom茅s caldr脿 que actualitzeu la f贸rmula matricial. Per afegir una f贸rmula matricial, seleccioneu tot l'interval de matriu i, tot seguit, feu la modificaci贸 a la f贸rmula matricial.

Les f贸rmules matricials tamb茅 s贸n una opci贸 que estalvia espai quan s'han de calcular diversos valors, ja que no consumeixen gaire mem貌ria. A m茅s a m茅s, les matrius s贸n eines essencials per fer c脿lculs complexos, ja que podeu incloure diversos intervals de cel路les en els c脿lculs. El LibreOffice disposa de diverses funcions matem脿tiques per a les matrius, com ara la funci贸 MULTM per multiplicar dues matrius o la funci贸 SUMAPRODUCTE per calcular els productes escalars de dues matrius.

脷s de f贸rmules matricials al LibreOffice Calc

Intersecci贸 impl铆cita de f贸rmules matricials

You can also create a "normal" formula in which the reference range, such as parameters, indicate an array formula. This formula is also known as "implicit intersection" of array formula. The result is obtained from the intersection of the reference range and the rows or columns in which the formula is found. If there is no intersection or if the range at the intersection covers several rows or columns, a #VALUE! error message appears. The following example illustrates this concept:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Creaci贸 de f贸rmules matricials

Si creeu una f贸rmula matricial mitjan莽ant l'Auxiliar de funcions, heu d'activar la casella de selecci贸 Matriu cada vegada perqu猫 es retornin els resultats en una matriu. Si no ho feu, nom茅s es retorna el valor de la cel路la superior esquerra de la matriu que es calcula.

If you enter the array formula directly into the cell, you must use the key combination Shift + + Enter instead of the Enter key. Only then does the formula become an array formula.

note

Les f贸rmules matricials apareixen entre claus al LibreOffice Calc. No podeu crear f贸rmules matricials introduint-hi les claus manualment.


warning

The cells in a results array are automatically protected against changes. However, you can edit, delete or copy the array formula by selecting the entire array cell range.


脷s de constants de matriu en l铆nia en f贸rmules

El Calc admet constants de matriu en l铆nia en les f贸rmules. Una matriu en l铆nia es troba entre claud脿tors '{' i '}'. Els elements poden ser nombres (inclosos els negatius), una constant l貌gica (CERT, FALS) o una cadena literal. No es permeten les expressions no constants. Es poden introduir les matrius en una fila o en m茅s d'una, i en una columna o en m茅s d'una. Totes les files han de constar del mateix nombre d'elements i totes les columnes han d'estar formades pel mateix nombre d'elements.

El separador de columnes (que separa els elements d'una fila) i el separador de files depenen de la llengua i de la configuraci贸 regional. Per貌 al contingut d'aquesta ajuda, s'utilitzen el punt i coma ';' i el s铆mbol de barra vertical '|' per indicar els separadors de columnes i de files, respectivament. Per exemple, en angl猫s s'utilitza la coma ',' com a separador de columnes i el punt i coma ';', com a separador de files.

tip

脡s possible veure i modificar el separador de files i columnes a 鈻 Calc 鈻 F贸rmula 鈻 Separadors.


No es poden incrustar les matrius.

Exemples:

={1;2;3}

Una matriu amb una fila formada pels nombres 1, 2 i 3.

To enter this array constant, you select three cells in a row, then you type the formula ={1;2;3} using the curly braces and the semicolons, then press + Shift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

Una matriu amb dues files i tres valors en cada fila.

={0;1;2|FALS;CERT;"dos"}

Una matriu de dades mixtes.

=SIN({1;2;3})

En introduir-lo com una f贸rmula matricial, retorna el resultat de tres c脿lculs de SIN amb els arguments 1, 2 i 3.

Edici贸 de f贸rmules matricials

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Premeu F2 o col路loqueu el cursor en la l铆nia d'entrada. Totes dues accions us permeten editar la f贸rmula.

 3. After you have made changes, press + Shift + Enter.

tip

Podeu donar format a parts separades d'una matriu. Per exemple, en podeu canviar el color de la lletra tipogr脿fica. Seleccioneu un interval de cel路les i llavors canvieu l'atribut que vulgueu.


Supressi贸 de f贸rmules matricials

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Premeu Supr per a suprimir el contingut de la matriu, inclosa la f贸rmula matricial, o b茅, premeu Retroc茅s perqu猫 aparegui el di脿leg Suprimeix el contingut. Seleccioneu F贸rmula o Suprimeix-ho tot i feu clic a D'acord.

C貌pia de f贸rmules matricials

 1. Seleccioneu l'脿rea de les cel路les o la matriu que contingui la f贸rmula matricial.

 2. Premeu F2 o col路loqueu el cursor en la l铆nia d'entrada.

 3. Copy the formula into the input line by pressing + C.

 4. Select a range of cells where you want to insert the array formula and either press F2 or position the cursor in the input line.

 5. Paste the formula by pressing + V in the selected space and confirm it by pressing + Shift + Enter. The selected range now contains the array formula.

Ajust d'una 脿rea de matriu

Si voleu editar la matriu de sortida, feu el seg眉ent:

 1. Seleccioneu l'脿rea de les cel路les o la matriu que contingui la f贸rmula matricial.

 2. A sota de la selecci贸, a la dreta, veureu una icona petita amb la qual podeu apropar-vos o allunyar-vos de l'脿rea utilitzant el ratol铆.

note

Si ajusteu l'interval de matriu, la f贸rmula matricial no s'ajusta autom脿ticament. Nom茅s canvieu l'interval on apareixer脿 el resultat.


By holding down the key, you can create a copy of the array formula in the given range.

C脿lcul de matrius condicionals

Un c脿lcul de matriu condicional 茅s una matriu o una f贸rmula matricial que inclou una funci贸 SI() o TRIA(). L'argument de condici贸 de la f贸rmula 茅s una refer猫ncia d'脿rees o un resultat de matriu.

En l'exemple seg眉ent, s'aplica la verificaci贸 >0 de la f贸rmula {=SI(A1:A3>0;"s铆";"no")} a cadascuna de les cel路les de l'interval A1:A3 i el resultat es copia a la cel路la corresponent.

A

B (f贸rmula)

B (resultat)

1

1

{=SI(A1:A3>0;"s铆";"no")}

s铆

2

0

{=SI(A1:A3>0;"s铆";"no")}

no

3

1

{=SI(A1:A3>0;"s铆";"no")}

s铆


Les funcions seg眉ents permeten gestionar les matrius for莽ades: CORREL, COVAR, PRONOSTIC, PROVAF, INTERCEPCIO, DETERMM, MINVERSA, MULTM, MODA, PEARSON, PROB, RQUAD, PENDENT, ERRTIPYX, SUMAPRODUCTE, SUMAX2MENYSY2, SUMAX2MESY2, SUMAXMENYSY2 i PROVAT. Si utilitzeu refer猫ncies d'脿rea com a arguments quan apliqueu una d'aquestes funcions, les funcions es comporten com funcions de matriu. La taula seg眉ent mostra un exemple de gesti贸 de matrius for莽ades:

A

B (f贸rmula)

B (resultat)

C (f贸rmula matricial for莽ada)

C (resultat)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMAPRODUCTE(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMAPRODUCTE(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALOR!

=SUMAPRODUCTE(A1:A2+1)

5


CREIXEMENT

Calcula els punts de la tend猫ncia exponencial d'una matriu.

Sintaxi

CREIXEMENT(DadesY [; [DadesX ] [; [NovesDadesX ] [;; TipusDeFunci贸 ] ] ]))

DadesY representa la matriu de dades Y.

DadesX (opcional) representa la matriu de dades X.

DadesNovesX (opcional) representa la matriu de dades X, en qu猫 es tornen a calcular els valors.

TipusDeFunci贸 (opcional). Si TipusDeFunci贸 = 0, es calcularan les funcions que tinguin la forma y = m^x. En cas contrari, es calcularan les funcions y = b*m^x.

En les funcions del LibreOffice Calc, els par脿metres marcats com a 芦opcionals禄 es poden ometre quan no hi ha cap altre par脿metre que els segueixi. Per exemple, en una funci贸 amb quatre par脿metres, en qu猫 els dos darrers estan marcats com a 芦opcionals禄, es pot ometre el par脿metre 4 o b茅 els par脿metres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre 煤nicament el par脿metre 3.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

Exemple

Aquesta funci贸 retorna una matriu i es tracta de la mateixa manera que la resta de funcions de matriu. Seleccioneu un interval on vulgueu que apareguin les respostes i seleccioneu la funci贸. Tot seguit, seleccioneu DadesY. Introdu茂u altres par脿metres (si cal), activeu Matriu i feu clic a D'acord.

DETERMM

Retorna la matriu determinant d'una matriu. Aquesta funci贸 retorna un valor en la cel路la actual; no cal definir una 脿rea per als resultats.

Sintaxi

DETERMM(Matriu)

Matriu representa una matriu quadrada en la qual es defineixen els determinants.

note

Trobareu una introducci贸 general a l'煤s de les funcions matricials a la part superior d'aquesta p脿gina.


En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

ESTLIN

Retorna una taula d'estad铆stiques per a la l铆nia recta que encaixa millor amb el grup de dades.

Sintaxi

LINEST(data_Y [; data_X [; linearType [; stats]]])

Dades_Y 茅s una sola fila o un interval de columnes que indica les coordenades y en un conjunt de punts de dades.

Dades_X 茅s una fila 煤nica o un interval de columnes corresponent que especifica les coordenades x. Si s'omet Dades_X, es prendr脿 1, 2, 3, ..., n per defecte. Si hi ha m茅s d'un conjunt de variables, Dades_X pot ser un interval amb files o columnes m煤ltiples corresponents.

ESTLIN cerca la l铆nia recta y = a + bx que encaixi millor amb les dades mitjan莽ant la regressi贸 lineal (el m猫tode dels m铆nims quadrats). Si hi ha m茅s d'un conjunt de variables, la l铆nia recta ser脿 y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

If linearType is FALSE the straight line found is forced to pass through the origin (the constant a is zero; y = bx). If omitted, linearType defaults to TRUE (the line is not forced through the origin).

If stats is omitted or FALSE only the top line of the statistics table is returned. If TRUE the entire table is returned.

ESTLIN retorna una taula (una matriu) d'estad铆stiques com la seg眉ent i s'ha d'introduir com una f贸rmula matricial (per exemple, prement +Maj+Retorn, en lloc de nom茅s Retorn).

En les funcions del LibreOffice Calc, els par脿metres marcats com a 芦opcionals禄 es poden ometre quan no hi ha cap altre par脿metre que els segueixi. Per exemple, en una funci贸 amb quatre par脿metres, en qu猫 els dos darrers estan marcats com a 芦opcionals禄, es pot ometre el par脿metre 4 o b茅 els par脿metres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre 煤nicament el par脿metre 3.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

Exemple

Aquesta funci贸 retorna una matriu i es tracta de la mateixa manera que les altres funcions de matriu. Seleccioneu un interval per inserir-hi les respostes i tot seguit seleccioneu la funci贸. Seleccioneu Dades_Y. Si voleu, podeu introduir altres par脿metres. Seleccioneu Matriu i feu clic a D'acord.

Els resultats que retorna el sistema (si estad铆stiques = 0), mostraran almenys el pendent de la recta de regressi贸 i la seva intersecci贸 amb l'eix Y. Si estad铆stiques no 茅s igual a 0, es mostraran altres resultats.

Altres resultats d'ESTLIN:

Examineu els exemples seg眉ents:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Valor residual

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#ND

5

7

12

108

13,21

4

#ND

6

8

15

111

675,45

102,26

#ND

7

9

17

120

8

10

19

133


La columna A cont茅 diversos valors X1; la columna B, diversos valors X2, i la columna C, els valors Y. Ja heu introdu茂t els valors en el full de c脿lcul. Heu configurat E2:G6 en el full de c脿lcul i heu activat l'Auxiliar de funcions. Perqu猫 la funci贸 ESTLIN funcioni, heu d'haver activat la casella de selecci贸 Matriu a l'Auxiliar de funcions. Tot seguit, seleccioneu els valors seg眉ents en el full de c脿lcul (o introdu茂u-los mitjan莽ant el teclat):

Dades_Y 茅s C2:C8

Dades_X 茅s A2:B8

TipusLineal i estad铆stiques s'han definit a 1.

Tan bon punt feu clic a D'acord, el LibreOffice Calc emplenar脿 l'exemple anterior amb els valors de la funci贸 ESTLIN, tal com es mostra a l'exemple.

La f贸rmula que apareix a la barra de f贸rmules correspon a cadascuna de les cel路les de la matriu ESTLIN {=ESTLIN(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Aix貌 representa els valors ESTLIN calculats:

E2 i F2: pendent m de la recta de regressi贸 y=b+m*x per als valors x1 i x2. Els valors s'indiquen en l'ordre invers; 茅s a dir, el pendent d'x2 apareix a E2 i el pendent d'x1 es mostra a F2.

G2: intersecci贸 de b amb l'eix y.

E3 i F3: error est脿ndard del valor del pendent.

G3: error est脿ndard de la intercepci贸.

E4: RQUAD

F4: error est脿ndard de la regressi贸 calculat per al valor d'Y.

E5: valor F de l'an脿lisi de vari脿ncia.

F5: graus de llibertat de l'an脿lisi de vari脿ncia.

E6: suma dels quadrats de les desviacions dels valors Y estimats des de la mitjana lineal.

F6: suma del quadrat de la desviaci贸 del valor Y estimat des dels valors Y indicats.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

ESTLOG

Aquesta funci贸 calcula l'ajustament de les dades introdu茂des en forma de corba de regressi贸 exponencial (y=b*m^x).

Sintaxi

LOGEST(DataY [; DataX [; FunctionType [; Stats]]])

DadesY representa la matriu de dades Y.

DadesX (opcional) representa la matriu de dades X.

TipusDeFunci贸 (opcional). Si Tipus_Funci贸 = 0, es calcularan les funcions amb la forma y = m^x. Altrament, es calcularan les funcions y = b*m^x.

Estad铆stiques (opcional). Si Estad铆stiques=0, nom茅s es calcula el coeficient de regressi贸.

En les funcions del LibreOffice Calc, els par脿metres marcats com a 芦opcionals禄 es poden ometre quan no hi ha cap altre par脿metre que els segueixi. Per exemple, en una funci贸 amb quatre par脿metres, en qu猫 els dos darrers estan marcats com a 芦opcionals禄, es pot ometre el par脿metre 4 o b茅 els par脿metres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre 煤nicament el par脿metre 3.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

Exemple

Vegeu ESTLIN. Tanmateix, no es retornar脿 cap suma quadrada.

FREQUENCIA

Indicates the frequency distribution in a one-column-array. The function counts the number of values in the Data array that are within the values given by the Classes array.

Sintaxi

FREQUENCIA(Dades; Classes)

Dades representa la refer猫ncia cap als valors que s'han de comptar.

Classes representa la matriu dels valors l铆mit.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

Trobareu una introducci贸 general a les funcions matricials a la part superior d'aquesta p脿gina.


Exemple

A la taula seg眉ent, la columna A mostra valors de mesura sense ordenar. La columna B cont茅 el l铆mit superior que heu introdu茂t per a les classes en qu猫 voleu dividir les dades de la columna A. En funci贸 del l铆mit que h脿giu introdu茂t a B1, la funci贸 FREQUENCIA retorna el nombre de valors mesurats que s贸n m茅s petits o iguals que 5. Com que el l铆mit de B2 茅s 10, la funci贸 FREQUENCIA retorna el segon resultat com el nombre de valors mesurats que s贸n majors de 5 i menors o iguals a 10. El text que heu introdu茂t a B6, ">25", nom茅s s'utilitza com a refer猫ncia.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Seleccioneu un interval, en una sola columna, on s'introduir脿 la freq眉猫ncia en funci贸 dels l铆mits de classe. Heu de seleccionar un camp m茅s que el camp superior de la classe. En aquest exemple, seleccioneu l'interval C1:C6. Activeu la funci贸 FREQUENCIA des de l'Auxiliar de funcions. Seleccioneu l'interval Dades a (A1:A11) i, tot seguit, seleccioneu l'interval Classes en el qual h脿giu introdu茂t els l铆mits de classe (B1:B6). Activeu la casella de selecci贸 Matriu i feu clic a D'acord. Apareixer脿 el comptatge de la freq眉猫ncia en l'interval C1:C6.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

MINVERSA

Retorna la matriu inversa.

Sintaxi

MINVERSA(Matriu)

Matriu representa una matriu quadrada que s'ha d'invertir.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

Exemple

Seleccioneu un interval quadrat i trieu MINVERSA. Seleccioneu la matriu obtinguda, seleccioneu el camp Matriu i feu clic a D'acord.

MULTM

Calcula el producte de dues matrius. El nombre de columnes de la matriu 1 ha de coincidir amb el nombre de files de la matriu 2. La matriu quadrada t茅 el mateix nombre de files i de columnes.

Sintaxi

MMULT(Array 1; Array 2)

Array 1 represents the first array used in the array product.

Array 2 represents the second array with the same number of rows.

note

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.


Exemple

Select a square range. Choose the MMULT function. Select Array 1, then select Array 2. Using the Function Wizard, mark the Array check box. Click OK. The output array will appear in the first selected range.

MUNIT

Retorna la matriu quadrada unit脿ria d'una mida determinada. La matriu unit脿ria 茅s una matriu quadrada on els elements diagonals principals s贸n iguals a 1 i els altres elements de matriu s贸n iguals a 0.

Sintaxi

MUNIT(Dimensions)

Dimensions fa refer猫ncia a la mida de la unitat de matriu.

note

Trobareu una introducci贸 general a les funcions matricials a la part superior d'aquesta p脿gina.


Exemple

Seleccioneu un interval quadrat en el full de c脿lcul; per exemple, d'A1 a E5.

Sense desseleccionar l'interval, seleccioneu la funci贸 MUNIT. Activeu la casella de selecci贸 Matriu. Introdu茂u les dimensions de la unitat de matriu, en aquest cas 5, i feu clic a D'acord.

You can also enter the =MUNIT(5) formula in the last cell of the selected range (E5), and press .

Es mostra una matriu unit脿ria amb l'interval A1:E5.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

SUMAPRODUCTE

Multiplica els elements corresponents de les matrius indicades i retorna la suma d'aquests productes.

Sintaxi

SUMPRODUCT(Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]])

Array 1[; Array 2;][...;[Array 255]] represent arrays whose corresponding elements are to be multiplied.

Almenys una matriu ha de formar part de la llista d'arguments. Si nom茅s es dona una matriu se sumen tots els elements de la matriu. Si es dona m茅s d'una matriu, totes han de ser de la mateixa mida.

Exemple

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMAPRODUCTE(A1:B3;C1:D3) retorna 397.

C脿lcul: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Podeu utilitzar SUMAPRODUCTE per calcular el producte escalar de dos vectors.

note

SUMAPRODUCTE retorna un sol nombre; no cal introduir la funci贸 com una f贸rmula matricial.


En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

SUMAX2MENYSY2

Retorna la suma de la difer猫ncia dels quadrats dels valors corresponents en dues matrius.

Sintaxi

SUMAX2MENYSY2(MatriuX; MatriuY)

MatriuX representa la primera matriu, els elements de la qual s'han d'elevar al quadrat i s'han de sumar.

MatriuY representa la segona matriu, els elements de la qual s'han d'elevar al quadrat i s'han de restar.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

SUMAX2MESY2

Retorna la suma de la suma dels quadrats dels valors corresponents en dues matrius.

Sintaxi

SUMAX2MESY2(MatriuX; MatriuY)

MatriuX representa la primera matriu, els elements de la qual s'han d'elevar al quadrat i s'han de sumar.

MatriuY representa la segona matriu, els elements de la qual s'han d'elevar al quadrat i s'han de sumar.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

SUMAXMENYSY2

Afegeix els quadrats de la vari脿ncia entre els valors corresponents en dues matrius.

Sintaxi

SUMAXMENYSY2(MatriuX; MatriuY)

MatriuX representa la primera matriu, els elements de la qual s'han de restar i s'han d'elevar al quadrat.

MatriuY representa la segona matriu, els elements de la qual s'han de restar i s'han d'elevar al quadrat.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

TENDENCIA

Retorna valors seguint una tend猫ncia lineal.

Sintaxi

TENDENCIA(DadesY [; DadesX [; NovesDadesX [; TipusLineal]]])

DadesY representa la matriu de dades Y.

DadesX (opcional) representa la matriu de dades X.

DadesNovesX (opcional) representa la matriu de les dades X, que s'utilitzen per tornar a calcular els valors.

TipusLineal (opcional). Si TipusLineal = 0, es calcularan les l铆nies a trav茅s del punt zero. Altrament, tamb茅 es calcularan les l铆nies de despla莽ament. El valor per defecte 茅s TipusLineal <> 0.

En les funcions del LibreOffice Calc, els par脿metres marcats com a 芦opcionals禄 es poden ometre quan no hi ha cap altre par脿metre que els segueixi. Per exemple, en una funci贸 amb quatre par脿metres, en qu猫 els dos darrers estan marcats com a 芦opcionals禄, es pot ometre el par脿metre 4 o b茅 els par脿metres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre 煤nicament el par脿metre 3.

En trobareu m茅s informaci贸 a l'inici de la p脿gina.

Exemple

Seleccioneu l'interval de full de c脿lcul on han d'apar猫ixer les dades de tend猫ncia i, a continuaci贸, seleccioneu la funci贸. Introdu茂u les dades de sortida o seleccioneu-les amb el ratol铆. Finalment, activeu el camp Matriu i feu clic a D'acord. Es mostraran les dades de tend猫ncia que s'han calculat a partir de les dades de sortida.

TRANSPOSA

Transposa les files i les columnes d'una matriu.

Sintaxi

TRANSPOSA(Matriu)

Matriu representa la matriu del full de c脿lcul que s'ha de transposar.

note

Trobareu una introducci贸 general a l'煤s de les funcions matricials a la part superior d'aquesta p脿gina.


Exemple

In the spreadsheet, select the range in which the transposed array can appear. If the original array has n rows and m columns, your selected range must have at least m rows and n columns. Then enter the formula directly, select the original array and press . Or, if you are using the Function Wizard, mark the Array check box. The transposed array appears in the selected target range and is protected automatically against changes.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


The above table is 2 rows, 4 columns. In order to transpose it, you must select 4 rows, 2 columns. Assuming you want to transpose the above table to the range A7:B10 (4 rows, 2 columns) you must select the entire range and then enter the following:

TRANSPOSA(A1:D2)

Then make sure to enter it as matrix formula with . The result will be as follows:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


Ens cal la vostra ajuda!