Funcions lògiques

Aquesta categoria conté les funcions lògiques.

Tractament d'arguments no lògics en funcions lògiques

Per a accedir a aquesta ordre...

Insereix ▸ Funció ▸categoria Lògica


CERT

El valor lògic es defineix a CERT. La funció CERT() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic CERT.

Sintaxi

CERT()

Exemple

Si A=CERT i B=FALS, apareixen els exemples següents:

=I(A;B) retorna FALS.

=O(A;B) retorna CERT.

=NO(I(A;B)) retorna CERT.

FALS

Retorna el valor lògic FALS. La funció FALS() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic FALS.

Sintaxi

FALS()

Exemple

=FALS() retorna FALS

=NO(FALS()) retorna CERT

I

Retorna CERT si tots els arguments són CERTS. Si un dels elements és FALS, la funció retornarà el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

I(ValorLògic1; ValorLògic2 ...ValorLògic30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) retorna FALS.

=I(FALS;CERT) retorna FALS.

NO

Complementa (inverteix) un valor lògic.

Sintaxi

NO(ValorLògic)

ValorLògic és el valor que s'ha de complementar.

Exemple

=NO(A). Si A=CERT, llavors NO(A) serà FALS.

O

Retorna CERT si com a mínim un argument és CERT. Si tots els arguments tenen el valor lògic FALS, la funció retorna el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

O(ValorLògic1; ValorLògic2 ...ValorLògic30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<11; 13>22, i 45=45.

=O(12<11;13>22;45=45) retorna CERT.

=O(FALS;CERT) retorna CERT.

OEX

Retorna CERT si un nombre senar d'arguments té valor CERT.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

tip

Aquesta funció és disponible des del LibreOffice4.0


Sintaxi

OEX(ValorLògic1; ValorLògic2 ...ValorLògic30)

Exemple

=OEX(CERT;CERT) retorna FALS.

=OEX(CERT;CERT;CERT) retorna CERT.

=OEX(FALS;CERT) retorna CERT.

SI

Indica que s'ha de fer una verificació lògica.

Sintaxi

SI(Verificació; ValorAleshores; "ValorAltrament")

Verificació és qualsevol valor o expressió que pot ser CERT o FALS.

ValorAleshores (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és CERT.

ValorAltrament (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és FALS.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els segueixi. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=SI(A1>5;100;"massa petit") Si el valor d'A1 és superior a 5, s'introdueix el valor 100 a la cel·la actual; altrament, s'hi introdueix el text "massa petit" (sense cometes).

Ens cal la vostra ajuda!