Insereix un full

Defineix les opcions que s'utilitzaran per inserir un full nou. Podeu crear un full nou o inserir un full existent des d'un fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Insereix un full.

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Disposició ▸ Insereix un full.

Trieu Insereix ▸ Insereix un full.

From the sheet navigation bar:

Trieu Insereix un full

Des de les barres d'eines:

Icona Insereix un full

Insereix un full


Posició

Indica on s'ha d'inserir el full nou en el document.

Abans del full actual

Insereix un full nou directament abans del full actual.

Després del full actual

Insereix un full nou directament després del full actual.

Full

Indica si s'ha d'inserir un full nou o un full que ja existeix en el document.

Full nou

Crea un full nou. Introduïu un nom de full en el camp Nom. Els caràcters permesos són els següents: lletres, nombres, espais i la ratlla baixa.

Nombre de fulls

Indica el nombre de fulls que es crearan.

Nom

Indica el nom del full nou.

Canvi de nom dels fulls

Des d'un fitxer

Insereix un full des d'un fitxer existent en el document actual.

Navega

Obre un diàleg per seleccionar un fitxer.

Fulls disponibles

Si heu seleccionat un fitxer mitjançant el botó Navega, els fulls que conté es mostraran en el quadre de llista. El camí del fitxer es mostrarà a sota d'aquest quadre. Seleccioneu el full que s'ha d'inserir del quadre de llista.

Enllaç

Seleccioneu aquesta opció per inserir el full com a enllaç en lloc d'inserir-lo com a còpia. Es poden actualitzar els enllaços perquè mostrin els continguts actuals.

Ens cal la vostra ajuda!