Columnes

Insereix columnes a l'esquerra o a la dreta de la cel·la activa El nombre de columnes inserides correspon al nombre de columnes seleccionades. Si no se selecciona cap columna, s'insereix una columna. Les columnes existents es desplacen cap a la dreta.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Insereix columnes.

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Inici ▸ Columna.

Trieu Disposició ▸ Columna.

Des de les barres d'eines:

Icona Insereix una columna

Insereix columnes


Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column after the column where the cursor is currently placed.

Ens cal la vostra ajuda!