Insereix un salt de pàgina

Aquesta ordre insereix salts manuals de columna o de fila per garantir que les dades s'imprimeixin correctament. Podeu inserir un salt de pàgina horitzontal sobre la cel·la activa o un salt de pàgina vertical a l'esquerra de la cel·la.

Trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina per a treure els salts creats manualment.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Full ▸ Insereix salt de pàgina.


Salt de fila

Insereix un salt de fila (salt de pàgina horitzontal) sobre la cel·la seleccionada.

Salt de columna

Insereix un salt de columna (salt de pàgina vertical) a l'esquerra de la cel·la activa.

Ens cal la vostra ajuda!