Realçament dels valors

Mostra el contingut de les cel·les de colors diferents, segons el tipus.

Per a eliminar el realçament, desactiveu l'entrada de menú.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Visualitza ▸ Realçament del valor.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Value Highlighting

On the View menu of the View tab, choose Value Highlighting.

Icon Value Highlighting

Value Highlighting

Amb el teclat:

+ F8


Per defecte:

Les cel·les de text es formaten de color negre, les cel·les de fórmules de color verd, les cel·les de nombres de color blau i les cel·les protegies amb fons gris clar, independentment de quin format de visualització s'hagi triat.

Aquests colors es poden personalitzar a ▸ LibreOffice ▸ Colors de l'aplicació.

warning

Si activeu aquesta funció, no es mostraran els colors que definiu en el document. Si la desactiveu, els colors definits per l'usuari es tornaran a mostrar.


Ens cal la vostra ajuda!