Salt de fila

Suprimeix el salt de fila manual per sobre de la cel·la activa.

Col·loqueu el cursor en una cel·la directament a sota d'un salt de fila indicat per una línia horitzontal i trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina ▸ Salt de fila. Se suprimeix el salt de fila manual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina ▸ Salt de fila.


Ens cal la vostra ajuda!