Suprimeix el salt de pàgina

Trieu el tipus de salt manual que voleu suprimir.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Delete Page Break.


Salt de fila

Suprimeix el salt de fila manual per sobre de la cel·la activa.

Salt de columna

Suprimeix un salt de columna manual a l'esquerra de la cel·la activa.

Ens cal la vostra ajuda!