Suprimeix el full

Suprimeix el full actual o els fulls seleccionats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Suprimeix el full.

From the sheet navigation bar:

Trieu Suprimeix el full

Des de les barres d'eines:

Icona Suprimeix el full

Suprimeix el full


note

No podeu suprimir un full mentre l'opció Edita ▸ Gestiona els canvis ▸ Enregistra estigui activada.


No podeu suprimir tots els fulls del document. El document ha de tenir almenys un full.

Un diàleg demana confirmar la supressió.

Ens cal la vostra ajuda!