Fill Left

Emplena un interval seleccionat de com a mínim dues columnes amb els continguts de la cel·la de més a la dreta.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Left

Fill Left


Si un interval seleccionat només conté una fila, el contingut de la cel·la de més a la dreta es copiarà en totes les altres cel·les de l'interval. Si se seleccionen diverses files, les cel·les de més a la dreta es copiaran a les cel·les de l'esquerra.

Ens cal la vostra ajuda!