Fill Right

Emplena un interval seleccionat de com a mínim dues columnes amb els continguts de la cel·la situada més a l'esquerra.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Right

Fill Right


Si l'interval només té una fila seleccionada, els continguts de la cel·la de més a l'esquerra es copiaran a totes les altres cel·les seleccionades. Si heu seleccionat diverses files, cadascuna de les cel·les de més a l'esquerra es copiaran a les que hi ha a la dreta.

Ens cal la vostra ajuda!