Navegador

Activa i desactiva el Navegador. El Navegador és una finestra acoblable.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Navigator.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Navegador activat/desactivat


Navegador per a la visió general de documents

Trieu Visualitza ▸ Navegador per a mostrar el Navegador.

Columna

Introduïu la lletra de columna. Premeu Retorn per tornar a ubicar el cursor de la cel·la a la columna indicada de la mateixa fila.

Fila

Introduïu un número de fila. Premeu Retorn per tornar a ubicar el cursor de la cel·la a la fila indicada de la mateixa columna.

Interval de dades

Indica l'interval de dades actual que denota la posició del cursor de la cel·la.

Icona

Interval de dades

Inici

Mou el cursor al principi de l'interval de dades actual, que podeu realçar amb el botóInterval de dades .

Icona

Inici

Fi

Mou el cursor a la cel·la del final de l'interval de dades actua, el qual podeu realçar amb el botó Interval de dades.

Icona

Fi

Activa o desactiva

Canvia la visualització del contingut. Només visualitzareu l'element del navegador seleccionat i els seus subelements. Torneu a fer clic a la icona per restaurar la visualització de tots elements.

Icona

Activa o desactiva

Continguts

Permet d'amagar o mostrar el contingut.

Icona

Continguts

Escenaris

Mostra tots els escenaris disponibles. Feu doble clic a un nom per aplicar l'escenari. El resultat es mostra en una fulla. Per a obtenir-ne més informació, trieu Eines ▸ Escenaris.

Icona

Escenaris

Si el navegador mostra escenaris, podeu accedir a les ordres següents quan feu clic amb el botó secundari en una entrada d'escenari:

Suprimeix

Suprimeix l'escenari seleccionat.

Propietats

Obre el diàleg Edita l'escenari, on podeu editar-ne les propietats.

Mode d'arrossegament

Obre un submenú per a seleccionar el mode d'arrossegament. Decidiu quina acció es realitza quan s'arrossega i es deixa anar un objecte del navegador a un document. Segons el mode que seleccioneu, la icona indica si es crea un enllaç extern, un enllaç o una còpia.

Icona

Mode d'arrossegament

Insereix com a enllaç

Insereix un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document. Més endavant, podeu fer clic a l'enllaç creat per establir la posició del cursor i la visualització de l'objecte corresponent.

Icona de nota

Si inseriu un enllaç que enllaça a un document obert, cal que deseu el document per poder fer servir l'enllaç.


Insereix com a enllaç

Crea un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document.

Insereix com a còpia

Genera una còpia quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document.

Objectes

Mostra tots els objectes del document.

Documents

Mostra els noms de tots els documents oberts. Per canviar a un altre document obert en el navegador, feu clic al nom del document. L'estat (actiu, inactiu) del document es mostra entre parèntesis després del nom. Podeu canviar el document actiu en el menú Finestra.

Ens cal la vostra ajuda!