Navegador

Activa i desactiva el NavegadorEl Navegador és una finestra que es pot ancorar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Navigator.

Press F5

On the Standard bar or the Sidebar, click

Icon Navigator On/Off

Navegador activat/desactivat


Navegador per a la visió general de documents

Trieu Visualitza ▸ Navegador per a mostrar el Navegador.

Columna

Introduïu la lletra de columna. Premeu Retorn per tornar a ubicar el cursor de la cel·la a la columna indicada de la mateixa fila.

Fila

Introduïu un número de fila. Premeu Retorn per tornar a ubicar el cursor de la cel·la a la fila indicada de la mateixa columna.

Interval de dades

Indica l'interval de dades actual que denota la posició del cursor de la cel·la.

Icona

Interval de dades

Inici

Mou el cursor al principi de l'interval de dades actual, que podeu realçar amb el botóInterval de dades .

Icona Inici

Inici

Fi

Mou el cursor a la cel·la del final de l'interval de dades actua, el qual podeu realçar amb el botó Interval de dades.

Icona Fi

Fi

Activa o desactiva

Commuta la vista del contingut. Només es mostren l'element seleccionat del Navegador i els seus subelements. Torneu a fer clic a la icona per a restaurar tots els elements per a visualitzar-los.

Icona Commuta

Activa o desactiva

Escenaris

Mostra tots els escenaris disponibles. Feu doble clic a un nom per a aplicar l'escenari. El resultat es mostra en una fulla. Per a obtenir-ne més informació, trieu Eines ▸ Escenaris.

Escenaris d'icones

Escenaris

Si el navegador mostra escenaris, podeu accedir a les ordres següents quan feu clic amb el botó secundari en una entrada d'escenari:

Suprimeix

Suprimeix l'escenari seleccionat.

Propietats

Obre el diàleg Edita l'escenari, on podeu editar-ne les propietats.

Mode d'arrossegament

Obre un submenú per a seleccionar el mode d'arrossegament. Decidiu quina acció es realitza quan s'arrossega i es deixa anar un objecte del navegador a un document. Segons el mode que seleccioneu, la icona indica si es crea un enllaç extern, un enllaç o una còpia.

Mode d'arrossegament d'icones

Mode d'arrossegament

Insereix com a enllaç

Insereix un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document. Més endavant, podeu fer clic a l'enllaç creat per establir la posició del cursor i la visualització de l'objecte corresponent.

note

Si inseriu un enllaç que enllaça a un document obert, cal que deseu el document per poder fer servir l'enllaç.


Insereix com a enllaç

Crea un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document.

Insereix com a còpia

Genera una còpia quan arrossegueu i deixeu anar un objecte del navegador en un document.

Objectes

Mostra tots els objectes del document.

Documents

Mostra els noms de tots els documents oberts. Per canviar a un altre document obert en el navegador, feu clic al nom del document. L'estat (actiu, inactiu) del document es mostra entre parèntesis després del nom. Podeu canviar el document actiu en el menú Finestra.

Ens cal la vostra ajuda!