Menú Full

Trieu Full ▸ Insereix files ▸ Files a sobre.

Trieu Full ▸ Insereix files ▸ Files a sota.

Trieu Full ▸ Insereix columnes ▸ Columnes abans.

Trieu Full ▸ Insereix columnes ▸ Columnes després.

Trieu Full ▸ Insereix salt de pàgina.

Trieu Full ▸ Insereix salt de pàgina ▸ Salt de fila.

Trieu Full ▸ Insereix salt de pàgina ▸ Salt de columna.

Trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina.

Trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina ▸ Salt de fila.

Trieu Full ▸ Suprimeix el salt de pàgina ▸ Salt de columna.

Choose Sheet - Cell Comments - Edit Comment

Choose Sheet - Cell Comments - Hide Comment

Choose Sheet - Cell Comments - Show Comment

Choose Sheet - Cell Comments - Delete Comment

Choose Sheet - Cell Comments - Delete All Comments

Ens cal la vostra ajuda!