Menú Edita

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona.

Des de les barres d'eines:

Icona Seleccionar

Selecciona

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona tots els fulls.

From the sheet navigation bar:

Obriu el menú contextual de la pestanya d'un full i trieu Selecciona tots els fulls.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona tots els fulls

Selecciona tots els fulls

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona fulls.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona fulls

Selecciona fulls

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona fins al full següent.

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona fins al full anterior.

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona una fila.

Des de la interfície en pestanyes:

Al menú Inici de la pestanya Inici, seleccioneu Seleccionar fila.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona fila

Selecciona una fila

Amb el teclat:

Majúscules+ Espai

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Selecciona ▸ Selecciona una columna.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Home menu of the Home tab, choose Select Column.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona una columna

Selecciona una columna

Amb el teclat:

+ Space

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Select - Select Data Area.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Home menu of the Home tab, choose Select Data Area.

Des de les barres d'eines:

Icona Selecciona l'àrea de dades

Selecciona l'àrea de dades

Amb el teclat:

+ * (asterisk)

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Select - Select Unprotected Cells.

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Select - Select Visible Rows.

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Select - Select Visible Columns.

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Cell Edit Mode.

Amb el teclat:

F2

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Emplena cel·les.

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Down

Fill Down

Amb el teclat:

+ D

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Right

Fill Right

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Up

Fill Up

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

Des de les barres d'eines:

Icon Fill Left

Fill Left

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Sheets.

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Series.

Des de la barra de menús:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Random Number

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Buida les cel·les

Des del menú contextual:

Choose Clear Contents.

Des de les barres d'eines:

Icon Clear Cells

Clear Cells

Amb el teclat:

Backspace

Des de la barra de menús:

Trieu Full ▸ Suprimeix les cel·les.

Des del menú contextual:

Choose Delete Cells.

Des de la interfície en pestanyes:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

Des de les barres d'eines:

Icon Delete Cells

Delete Cells

Amb el teclat:

+ "-"

Trieu Edita ▸ Protecció de cel·les per a activar la protecció dels fulls amb els paràmetres actuals de protecció de cel·les.

Ens cal la vostra ajuda!