Objectes, funcions i serveis de l'UNO

Funcions, objectes i serveis del Unified Network Objects (UNO).

Objectes globals del LibreOffice

StarDesktop objecte

L'objecte StarDesktop representa l'aplicaci贸 LibreOffice. Determinades rutines i objectes de la interf铆cie d'usuari, com ara la finestra actual, poden utilitzar-se mitjan莽ant StarDesktop.

Funci贸 GetDefaultContext

Torna el context per defecte de la f脿brica de servei de proc茅s, si existeix; en cas contrari, torna una refer猫ncia nul路la.

Funci贸 GetProcessServiceManager

Torna el ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

Objecte BasicLibraries

Objecte DialogLibraries

Objecte ThisComponent

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

Objecte ThisDatabaseDocument

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

Funci贸 CreateUnoDialog

Crea un objecte d'Uno del Basic que representa un control de di脿leg d'Uno durant l'execuci贸 del Basic.

CreateUnoListener Function

Crea una inst脿ncia d'oient.

CreateUnoService Funci贸

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

Funci贸 CreateUnoServiceWithArguments

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

Funci贸 CreateUnoStruct

Crea una inst脿ncia d'un tipus d'estructura Uno.

Funci贸 CreateUnoValue

Torna un objecte que representa un valor de tipus estricte que fa refer猫ncia al sistema de tipus Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

Funci贸 HasUnoInterfaces

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interf铆cies d'Uno.

Funci贸 IsUnoStruct

Torna Cert si l'objecte determinat 茅s una estructura Uno.

CreateObject Function

Crea un objecte d'UNO. En el Windows, tamb茅 pot crear objectes OLE.

Aquest m猫tode crea inst脿ncies del tipus que es passa com a par脿metre.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Ens cal la vostra ajuda!