Tecles de drecera de l'EID del Basic

A l'EID del Basic, podeu utilitzar les tecles de drecera següents:

Acció

Tecla de drecera

Executeu el codi començant a la primera línia, o des del punt de ruptura actual, si el programa s'hi ha aturat anteriorment.

F5

Atura

Maj+F5

Afegeix un observador per a la variable al cursor.

F7

Un sol pas a través de cada expressió, començant a la primera línia o a l'expressió on l'execució del programa s'ha aturat anteriorment.

F8

Pas únic com amb F8, però una crida de funció es considera només una expressió.

Maj+F8

Estableix o elimina un punt de ruptura a la línia actual o tots els punts de ruptura de la selecció actual.

F9

Activa/desactiva el punt de ruptura a la línia actual o tots els punts de ruptura de la selecció actual.

Maj+F9


Podeu avortar una macro que s'estigui executant si premeu Maj++Q, també des de fora de l'EID del Basic. Si sou dins de l'EID del Basic i la macro s'atura en un punt de ruptura, Maj++Q atura l'execució de la macro, però només us n'adonareu després del següent F5, F8 o Maj+F8.

Ens cal la vostra ajuda!