COMpatibilityMode() Funció

CompatibilityMode() function is controlling runtime mode and affects all code executed after setting or resetting the mode.

warning

Use this feature with caution, limit it to document conversion for example.


note

Opció compatible activa la compatibilitat amb VBA a nivell de mòdul per a l'intèrpret del Basic del LibreOffice.


This function may affect or help in the following situations:

note

CompatibilityMode() function may be necessary when resorting to Option Compatible or Option VBASupport compiler modes.


Sintaxi:

CompatibilityMode(True | False)

Exemple:

Given a NOT empty directory at file:///home/me/Test


    Sub RemoveDir
      CompatibilityMode( true )
      RmDir( "file:///home/me/Test" )
    End Sub
  

Amb CompatibilityMode( true) el programa resulta en un error en cas contrari se suprimirà el directori de proves i tot el seu contingut.

Exemple:

Modificació del comportament de Dir


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( true )  ' Mostra també els fitxers normals
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
  End Sub
  

Consulteu Identificant el sistema operatiu i Obtenint informació de sessió per a exemples simples compatibles amb opcions o Access2Base biblioteca bàsica compartida per a altres exemples de classe fent ús del mode compilador compatible amb opcions .

Variables scope modification in Using Procedures and Functions with CompatibilityMode() function.

Ens cal la vostra ajuda!