GetPathSeparator Funció

Retorna el separador de directoris, que depèn del sistema operatiu, utilitzat per a especificar els camins dels fitxers.

Sintaxi:

GetPathSeparator()

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Cap.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Es recomana utilitzar:

ConvertFromURL function to convert a file URL to a system file name.

ConvertToURL function to convert a system file name to a file URL.

Vegeu també Notació URL

Ens cal la vostra ajuda!