Macro

Seleccioneu la macro que voleu executar quan el gràfic, el marc o l'objecte OLE seleccionat se seleccioni. En funció de l'objecte que se seleccioni, la funció es trobarà a la pestanya Macros del diàleg Objecte, o al diàleg Assigna la macro.

Esdeveniment

Llista els esdeveniments que són rellevants per a les macros que s'assignen a l'objecte seleccionat.

A la taula següent es descriuen les macros i els esdeveniments que es poden enllaçar a objectes al vostre document:

Esdeveniment

Activador d'esdeveniments

Objecte OLE

Gràfics

Marc

Text automàtic

Àrea del mapa d'imatge

Enllaç

Feu clic a l'objecte

L'objecte està seleccionat.

Ratolí sobre l'objecte

El ratolí es mou sobre l'objecte.

Activa l'enllaç

Es fa clic a l'enllaç assignat a l'objecte.

El ratolí deixa l'objecte

El ratolí es mou fora de l'objecte.

Els gràfics s'han carregat correctament

Els gràfics s'han carregat correctament.

S'ha interromput la càrrega dels gràfics

L'usuari ha aturat la càrrega de gràfics (per exemple, en baixar la pàgina).

Els gràfics s'han carregat malament

Gràfics que no es carreguen correctament, per exemple, si un gràfic no es troba.

Entrada de caràcters alfanumèrics

El text s'introdueix des del teclat.

Entrada de caràcters no alfanumèrics

Els caràcters no imprimibles s'introdueixen des del teclat, per exemple, tabuladors i salts de línia.

Canvia la mida del marc

El marc s'ha redimensionat amb el ratolí.

Mou el marc

El marc s'ha mogut amb el ratolí.

Abans d'inserir el text automàtic

Abans d'inserir un bloc de text.

Després d'inserir el text automàtic

Després d'inserir un bloc de text.


Macros

Seleccioneu la macro que voleu executar quan es produeix l'esdeveniment seleccionat.

Els marcs us permeten enllaçar esdeveniments a una funció, per tal que la funció pugui determinar si processa l'esdeveniment o si ho fa el LibreOffice Writer.

Categoria

Llista els documents i les aplicacions oberts del LibreOffice. Feu clic al nom de la ubicació on voleu desar les macros.

Nom de la macro

Enumera les macros disponibles. Feu clic a la macro que voleu assignar a l'objecte seleccionat.

Assigna

Assigna la macro seleccionada a l'esdeveniment especificat. Les entrades de macro assignades es defineixen després de l'esdeveniment.

Suprimeix

Elimina la macro que s'assigna a l'element seleccionat.

Selecció de macro

Seleccioneu la macro que voleu assignar.

Ens cal la vostra ajuda!