Funció WeekdayName [VBA]

La funció WeekdayName retorna el nom corresponent al dia de la setmana que especifiqueu.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


    WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])
  

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Weekday Valor d'1 a 7 Mon<unk>day a Sun<unk>day el nom del dia de la setmana del qual s'ha de calcular.

Abreviate opcional. Un valor booleà que indica si el nom del dia de la setmana s'ha d'abreujar.

FirstDayofWeek opcional. Indica el primer dia de la setmana.

Primer dia de la setmana:

Constant amb nom

Valor

Descripció

vbUseSystemDayOfWeek

0

Use National Language Support (NLS) API setting

vbSun­day

1

Diumenge (per defecte)

vbMonday

2

Dilluns

vbTuesday

3

Dimarts

vbWednesday

4

Dimecres

vbThursday

5

Dijous

vbFriday

6

Divendres

vbSaturday

7

Dissabte


Codis d'error

Cap

Exemple:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_WeekdayName
     Dim tgf as Integer
     tgf = 6
     print tgf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!