Funció PV [VBA]

Returns the Present Value of an investment resulting from a series of regular payments.

warning

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Option VBASupport 1 plaçada en un mòdul abans del codi executable.


Sintaxi:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

NPer és el nombre total de períodes durant els quals es paga l'anualitat.

Pmt és el pagament regular fet per període.

VF (opcional) és el valor futur d'un préstec o inversió.

Due (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Calculate the present value of an annuity that pays $1,000 per month over 6 years.
' Interest is 10% per year and each payment is made at the end of the month.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 ' pv1 is calculated to be 53978,6654781073.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!