Funció NPer [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

PMT és l'anualitat que es paga regularment per període.

PV és el valor efectiu (present) d'una inversió.

FV (opcional) és el valor futur del préstec / inversió.

Due (opcional) defineix si el pagament es deu al començament o al final d'un període.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' returns -12,02. The payment period covers 12.02 periods.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!