Funció NPer [VBA]

Calculates the number of periods for a loan or investment.

warning

Aquesta funció o constant s'activa amb l'expressió Option VBASupport 1 plaçada en un mòdul abans del codi executable.


Sintaxi:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

PMT és l'anualitat que es paga regularment per període.

PV is the (present) cash value of an investment.

FV (optional) is the future value of the loan / investment.

Due (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' returns -12,02. The payment period covers 12.02 periods.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!