Funció FV [VBA]

Returns the future value of an investment based on periodic, constant payments and a constant interest rate (Future Value).

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Tipus és el tipus d'interès periòdic.

NPer és el nombre total de períodes (període de pagament).

Pmt és l'anualitat pagada regularment per període.

VA (opcional) és el valor efectiu actual d'una inversió.

Due (opcional) defineix si el pagament es deu al començament o al final d'un període.

0 - el pagament es fa al final del període;

1 - el pagament es fa al començament del període.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myVF ' retorna 4234,00 unitats monetàries. El valor al final de la inversió és de 4234,00 unitats monetàries.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!