Funció DDB [VBA]

Retorna la depreciació d'un actiu en un període determinat mitjançant el mètode aritmètic decreixent.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Valor de retorn:

Double

Paràmetres:

Cost fixa el cost inicial d'un actiu.

ValorResidual fixa el valor d'un actiu en acabar la seva vida útil.

Vida és el nombre de períodes (per exemple, anys o mesos) que defineixen la durada de la utilització de l'actiu.

Període és el període per al qual s'ha de calcular el valor.

Factor (opcional) és el factor de reducció de la depreciació. Si no introduïu cap valor, el valor per defecte és el factor 2.

Utilitzeu aquesta forma de depreciació si necessiteu un valor més alt de depreciació inicial, a diferència de la depreciació lineal. El valor de depreciació disminueix amb cada període; normalment, s'utilitza en aquells actius que perden més valor poc després d'adquirir-los (per exemple, automòbils o ordinadors). Tingueu en compte que el valor comptable mai no arribarà a zero amb aquest tipus de càlcul.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' retorna 1.721,81 unitats monetàries.
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!