Funció GetDefaultContext

Torna el context per defecte de la fàbrica de servei de procés, si existeix; en cas contrari, torna una referència nul·la.

Aquesta funció retorna el context per defecte del component que cal utilitzar, si s'instancien els serveis via XmultiServiceFactory. Vegeu el capítol Professional UNO al document Developer's Guide (en anglès) a api.libreoffice.org per a obtenir més informació.

Ens cal la vostra ajuda!