CreateObject Function

Crea un objecte d'UNO. En el Windows, també pot crear objectes OLE.

Aquest mètode crea instàncies del tipus que es passa com a paràmetre.

Sintaxi:

oObj = CreateObject(type)

Paràmetres:

type: the type of the object to be created, as a string.

Exemple:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Ens cal la vostra ajuda!