Funció GetProcessServiceManager

Torna el ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

Aquesta funció és necessària quan voleu instanciar un servei mitjançant CreateInstanceWithArguments.

Sintaxi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Exemple:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' és el mateix que l'expressió següent:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Ens cal la vostra ajuda!