Altres ordres

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Expressió Beep

Reprodueix un so a través de l'altaveu de l'ordinador. El so depèn del sistema i no podeu modificar-ne el to ni el volum.

Funció Shell

Inicia una altra aplicació i defineix l'estil de finestra respectiu, si cal.

Expressió Wait

Interromp l'execució del programa per a la quantitat de temps que voleu especificar en mil·lisegons.

Expressió WaitUntil

Interromp l'execució del programa fins a l'horari especificat.

Funció GetSystemTicks

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar aquesta funció per optimitzar determinats processos.

GetPathSeparator Funció

Retorna el separador de directoris, que depèn del sistema operatiu, utilitzat per a especificar els camins dels fitxers.

Funció Environ

Torna el valor d'una variable d'entorn com a cadena. Les variables d'entorn depenen del tipus de sistema operatiu de què disposeu.

Funció GetSolarVersion

Torna el número intern de la versió actual del LibreOffice.

GetGuiType Funció

Torna un valor numèric que especifica la interfície d'usuari gràfica.

Funció TwipsPerPixelX

Torna el número de twips que representen l'amplada d'un píxel.

Funció TwipsPerPixelY

Torna el número de twips que representen l'alçada d'un píxel.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Ens cal la vostra ajuda!