Funci贸 StrReverse [VBA]

Retorna la cadena amb els car脿cters en ordre invers.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


Sintaxi:


StrReverse (Text1 As String)

Valor de retorn:

String

Par脿metres:

Text1: la cadena de la qual voleu invertir l'ordre de car脿cters.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!