Funci贸 InStrRev [VBA]

Retorna la posici贸 d'una cadena dins una altra cadena, comen莽ant pel costat dret.

warning

Aquesta constant, funci贸 o objecte s'activa mitjan莽ant l'expressi贸 Option VBASupport 1, col路locada abans del codi executable del programa en un m貌dul.


La funci贸 InStrRev retorna la posici贸 a la quan s'ha trobat la coincid猫ncia, des de la dreta. Si no s'ha trobat la cadena, la funci贸 retorna 0.

Sintaxi:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Valor de retorn:

Long

Par脿metres:

StringCheck: The string expression that you want to search.

StringMatch: The string expression that you want to search for.

Inici: una expressi贸 num猫rica opcional que marca la posici贸 a partir de l'esquerra en una cadena on comen莽a la cerca de la subcadena especificada. Si ometeu aquest par脿metre, la cerca comen莽a a l'煤ltim car脿cter de la cadena. El valor m脿xim perm猫s 茅s 65535.

Compara expressi贸 num猫rica opcional que defineix el tipus de comparaci贸. El valor d'aquest par脿metre pot ser

1: el valor predeterminat 1 estableix una comparaci贸 de text que no distingeix entre maj煤scules i min煤scules.

0: el valor 0 estableix una comparaci贸 bin脿ria que distingeix entre maj煤scules i min煤scules.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first return parameter is omitted.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!