Funció InStr

Torna la posició d'una cadena dins d'una altra cadena.

La funció Instr torna la posició a la quan s'ha trobat la coincidència. Si no s'ha trobat la cadena, la funció torna 0.

Sintaxi:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

Valor de retorn:

Integer

Paràmetres:

Inicia Una expressió numèrica que marca la posició en una cadena on s'inicia la cerca de la subcadena especificada. Si ometeu aquest paràmetre la cerca comença al primer caràcter de la cadena. El valor mínim permès és 1. El valor màxim permès és 2147483648.

Text1: Qualsevol expressió de cadena que vulgueu cercar.

Text2: L'expressió de cadena que voleu cercar.

Comparar: Expressió numèrica opcional que defineix el tipus de comparació. El valor d'aquest paràmetre pot ser 0 o 1. El valor per defecte d'1 especifica una comparació de text que no distingeix majúscules i minúscules. El valor de 0 especifica una comparació binària que distingeix majúscules i minúscules.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!