Funció ConvertFromURL

Converteix un URL de fitxer en un nom de fitxer del sistema.

Sintaxi:


ConvertFromURL(filename)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

filename: A file name as a string.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Ens cal la vostra ajuda!