Funci贸 Trim

Elimina tots els car脿cters inicials i finals d'una expressi贸 de cadena.

Sintaxi:


Trim( Text As String )

Valor de retorn:

String

Par脿metres:

Text: Qualsevol expressi贸 de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no 茅s v脿lida

Exemple:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!