Expressió RSet

Alinea a la dreta una cadena a dins d'una variable de cadena, o copia un tipus de variable definida per l'usuari en una altra.

Sintaxi:


RSet Text As String = Text or RSet Variable1 = Variable2

Paràmetres:

Text: Qualsevol variable de cadena.

Text: Cadena que voleu alinear a la dreta a la variable de cadena.

Variable1: Variable de tipus definit per l'usuari que és la destinació de la variable copiada.

Variable2: Variable de tipus definit per l'usuari que voleu copiar en una altra variable.

Si la cadena és més curta que la variable de cadena, RSet alinea a la dreta la cadena a dins de la variable de cadena. Els caràcters restants a la variable de cadena es reemplacen per espais. Si la cadena és més llarga que la variable de cadena, els caràcters que superen la longitud de la variable es trunquen, i només la resta de caràcters s'alineen a la dreta dins de la variable de cadena.

També podeu utilitzar l'expressió RSet per a assignar variables d'un tipus definit per l'usuari a un altre.

A l'exemple següent s'utilitzen les expressions RSet i LSet per modificar l'alineació dreta i esquerra d'una cadena.

Exemple:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Alinea a la dreta «SBX» en una cadena de 40 caràcters
  ' Reemplaça asteriscos amb espais
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Alinea a l'esquerra «SBX» en una cadena de 40 caràcters
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!