Funció LTrim

Elimina tots els espais inicials al principi d'una expressió de cadena.

Sintaxi:


LTrim (Text As String)

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena.

Utilitzeu aquesta funció per eliminar els espais al principi d'una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!