Expressió LSet

Alinea una cadena a l'esquerra d'una variable de cadena, o copia una variable d'un tipus definit per l'usuari a una altra variable d'un tipus definit per l'usuari diferent.

Sintaxi:


LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Paràmetres:

Var: Qualsevol variable de cadena que conté la cadena que voleu alinear a l'esquerra.

Text: Cadena que voleu alinear a l'esquerra de la variable de cadena.

Var1: Nom de la variable de tipus definida per l'usuari a la qual voleu copiar.

Var2: Nom de la variable de tipus definida per l'usuari a partir de la qual voleu copiar.

Si la cadena és més curta que la variable de cadena, LSet alinea a l'esquerra la cadena a dins de la variable de cadena. Les posicions restants a la variable de cadena es reemplacen per espais. Si la cadena és més llarga que la variable de cadena, només es copien els caràcters que es troben més a l'esquerra fins a la longitud de la variable de cadena. Amb l'expressió LSet, també podeu copiar una variable de tipus definida per l'usuari a una altra variable del mateix tipus.

Exemple:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Alinea "SBX" dins de la cadena de referència de 40 caràcters
  ' Reemplaça asteriscos amb espais
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Alineeu a l'esquerra "SBX" a dins de la cadena de referència de 40 caràcters
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!