ChrW Function [VBA]

Retorna el caràcter Unicode que correspon al codi de caràcter especificat.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


ChrW(charcode As Integer) As String

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

charcode: Numeric expression that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0 to 65535] returns error code 6.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

Exemple:


Sub ExampleChrW
    ' Aquest exemple insereix les lletres gregues alfa i omega en una cadena.
    MsgBox "From " + ChrW(913) + " to " + ChrW(937)
    ' La impressió apareix al diàleg com a: De Α a Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" lowercase T letter
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!