Funció AscW [VBA]

Retorna el valor Unicode del primer caràcter d'una expressió de cadena.

warning

Aquesta constant, funció o objecte s'activa mitjançant l'expressió Option VBASupport 1, col·locada abans del codi executable del programa en un mòdul.


Sintaxi:


AscW (Text As String)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Text: qualsevol expressió de cadena vàlida. Només és rellevant el primer caràcter de la cadena.

Feu servir la funció AscW per a substituir caràcters pels valors Unicode corresponents. Si la funció AscW troba una cadena buida, el LibreOffice Basic retorna un error d'execució. Els valors retornats oscil·len entre 0 i 65.535.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' retorna 65
 Print AscW("Ω") ' retorna 937
 Print AscW("Αθήνα") ' retorna 913, perquè només es té en compte el primer caràcter
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!