Chr Function

Torna el caràcter que correspon al codi de caràcter especificat.

Sintaxi:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Valor de retorn:

String

Paràmetres:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Utilitzeu la funció Chr$ per a enviar seqüències de control especials a una impressora o a una altra font de sortida. També podeu utilitzar-la per a inserir cometes en una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

6 Desbordament

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Exemple:


    Sub ExampleChr
      ' Aquest exemple insereix cometes (valor ASCII 34) en una cadena.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' La impressió apareix al diàleg com a: Un viatge "curt".
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Ens cal la vostra ajuda!