Funció Asc (BASIC)

Torna el valor ASCII (American Standard Code for Information Interchange) del primer caràcter d'una expressió de cadena.

Sintaxi:


Asc(string) As Long

Valor de retorn:

Long

Paràmetres:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Utilitzeu la funció Asc per reemplaçar les tecles amb valors. Si la funció Asc troba una cadena buida, el LibreOffice Basic informa d'un error d'execució. A més dels caràcters ASCII de 7 bits (Codis 0-127), la funció ASCII també pot detectar codis de tecla no imprimibles en codi ASCII. Aquesta funció també pot gestionar caràcters unicode de 16 bits.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' retorna 65
    Print ASC(string:="Z") ' retorna 90
    Print ASC("Las Vegas") ' retorna 76, perquè només es té en compte el primer caràcter
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!