Cadenes

Les funcions i expressions següents validen i retornen cadenes.

Podeu utilitzar les cadenes per a editar text a dins dels programes del LibreOffice Basic.

Conversió ASCII/ANSI en cadenes

La funció següent converteix cadenes a i des de codi ASCII o ANSI.

Repetició de continguts

Les funcions següents repeteixen el contingut de la cadena.

Edició del contingut de les cadenes

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Edició de la longitud d'una cadena

Les funcions següents determinen les longituds de les cadenes i comparen cadenes.

Ens cal la vostra ajuda!