Funció EqualUnoObjects

Torna el valor Cert si els dos objectes Uno del Basic especificats representen la mateixa instància d'objecte d'Uno.

Sintaxi:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Valor de retorn:

Bool

Exemple:


  ' Còpia d'objectes -> la mateixa instància
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Còpia d'estructures com a valor -> nova instància
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Ens cal la vostra ajuda!