Optional (a l'expressió Function)

Us permet definir paràmetres que es passen a una funció com a opcionals.

Vegeu també: IsMissing

Sintaxi:


Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Exemples:


    Resultat = MyFunction("Aquí", 1, "Allà") ' es passen tots els arguments.
    Resultat = MyFunction("Prova", ,1) ' falta el segon argument.

Vegeu també Exemples.

Ens cal la vostra ajuda!