Funció IsMissing

Prova si una funció es crida amb un paràmetre opcional.

Vegeu també: Opcional

Sintaxi:


IsMissing( ArgumentName )

Paràmetres:

ArgumentName: el nom d'un argument opcional.

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

Vegeu també Exemples.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Ens cal la vostra ajuda!